Start
Bokutgåvor
Följetongspubl.
Novellpubliceringar
Film- och Teaterpubl.
Original UK editions
Original US editions
Other original editions
Referenslitteratur
Söklista
Index
Källförteckning

Bokutgåvor

I förevarande sektion förtecknar jag – utifrån respektive förstautgåva – samtliga tryckningar och upplagor i bokform på svenska.

Förteckningen är sorterad i fyra olika kategorier utifrån typ av publikation.

 

(Detektiv-)romaner & Novellsamlingar1:
 

1920-talet

 

1930-talet

 

1940-talet

 

1950-talet

 

1960-talet

 

1970-talet

 

1980-talet

 

1990-talet

 

2000-talet

 

2010-talet

 

Diverse publikationskategorier:
 

Mary Westmacottromaner

 

Sophie Hannahs Poirotromaner

 

Övriga skrifter

 

1 Observera att kategorin även inbegriper ett par "diverse verk".