Start
Svenska original
Engelska original
Referenslitteratur
Index
Källförteckning
Söklista

Index

För att möjliggöra en bättre överblick över hemsidans tämligen omfattande material (läs: publiceringar) har jag skapat en indexsektion.

Sektionen är företrädesvis indelad i två kategorier utifrån utgivningsspråk och därefter ett antal underkategorier.
 

 

Svenska utgåvor & publiceringar
  [Utgåvor på svenska samt även publikationer tryckta och/eller utgivna i Sverige].

 

Engelska utgåvor & publiceringar
  [Utgåvor & publiceringar i Storbritannien och USA, men även från ett antal andra engelsktalande länder].