Start
Bokutgåvor
Följetongspubl.
Novellpubliceringar
Film- och Teaterpubl.
Original UK editions
Original US editions
Other original editions
Referenslitteratur
Söklista
Index
Källförteckning

Novellpubliceringar

I förevarande sektion presenterar jag – utifrån respektive förstapublicering/utgåva – samtliga svenska novellpubliceringar.

Förteckningen är sorterad i sex olika kategorier utifrån typ av publikation

 

Novellsamlingar

 

Novellantologier                                                      

 

Tidnings- & Tidskriftsnoveller

 

Novellix

 

Noveller i andra (bok-)format
  Samlingskategori över – särskilda – novellpubliceringar i andra (bok-)format.

 

Novellpastischer