Start
Böcker
Följetonger
Noveller
Film- och Teaterpubl.
Original UK Editions
Original US Editions
Referenslitteratur
Söklista
Index
Källor

Noveller

I förevarande sektion presenterar jag samtliga novellpubliceringar på svenska (alternativt utgivna i Sverige).

Förteckningen är sorterad i åtta olika kategorier efter typ av publikation.

 

Novellsamlingar

 

Novellantologier                                                      

 

Tidnings- & Tidskriftsnoveller

 

Novellix

 

Ljudboksnoveller
  Särskilda kategorier föreligger för Radionoveller respektive Talboksnoveller.

 

Punktskriftsnoveller