Start
Böcker
Följetonger
Noveller
Film- och Teaterpubl.
Original UK Editions
Original US Editions
Referenslitteratur
Söklista
Index
Källor

Referenslitteratur

I förevarande sektion förtecknar jag all referenslitteratur om Agatha Christies liv och verk.

Förteckningarna är indelade i två olika kategorier efter utgivningsspråk.

 

 

Referenslitteratur på svenska
  Inom denna kategori ryms även några publikationer som är tryckta och utgivna i Sverige.

 

Reference Literature in English