Bild 2: Ryggen     Bild 3: Bakre omslaget

Titel: Mordet i prästgården

Förlag: Albert Bonniers Förlag

Tryckår: 1952

Tryckeri: Alb. Bonniers boktryckeri Stockholm

Originaltitel: The Murder at the Vicarage 1930 (Brittiska utgåvan)
Utgiven i USA senare samma år: Amerikanska utgåvan.

Översättare: Vanja Lantz (1911-1992)

Omslag: Olle Eksell (1918-2007)

Serie: En detektivroman från Bonniers ("Den smygande mannen")

Bindning: Häftad

Storlek: 212 x 137 millimeter.

Pris: 11:50 kronor.

Sidantal: 261 sidor.

Huvudkaraktär/Detektiv: Jane Marple

 

DETALJBESKRIVNING:

Först i boken kommer smutstitelsidan med seriens logotyp. På smutstitelsidans baksida finns en lista med tidigare böcker av Agatha Christie, från En dosis stryknin 1929 till Ett mord annonseras 1951. Därefter följer titelsidan med författarnamnet, titeln, förlagsorten och förlagsnamnet. På titelsidans baksida står översättarens namn, originalets titel, namn på landet där boken är tryckt, tryckorten och tryckeriets namn samt tryckåret.

På nästkommande sida (sidan fem) börjar boken med:
Första kapitlet

Texten slutar på den opaginerade sidan 261. Baksidan till den sista textsidan är blank och sist i inlagan kommer ett eftersättsblad.

 

ÖVRIGA UPPLAGOR:

1.   Mordet i prästgården 1952 (En detektivroman från Bonniers – Sjätte–åttonde tusendet)

2.   Mordet i prästgården 1952 (En detektivroman från Bonniers – Nionde–tionde tusendet)

3.   Mordet i prästgården 1967 (Delfinserien nummer 263 – Första upplagan)1

4.   Mordet i prästgården 1968 (Delfinserien nummer 263 – Andra upplagan)2

5.   Mordet i prästgården 1971 (Delfinserien nummer 263 – Tredje upplagan)

6.   Mordet i prästgården 1984 (Bonnierpocket – Första upplagan)

7.   Mordet i prästgården 1985 (Bonnierpocket – Andra upplagan)

8.   Mordet i prästgården 1987 (Bonnierpocket – Tredje upplagan)

9.   Mordet i prästgården 1989 (Underhållningsbokklubben – Första tryckningen)

10. Mordet i prästgården 1990 (Underhållningsbokklubben – Andra tryckningen)

11. Mordet i prästgården 2000

12. Mordet i prästgården 2001 (Storstilsbiblioteket)

13. Mordet i prästgården 2005 (Rea-bok)

14. Mordet i prästgården 2006 (Rea-bok)

15. Mordet i prästgården 2007 (Bonnierpocket – Specialutgåva för Expressen)

16. Mordet i prästgården 2015

17. Mordet i prästgården 2016 (Ny tryckning av upplagan från 2015)

18. Mordet i prästgården 2017 (Ny tryckning av upplagan från 2015)

19. Mordet i prästgården 2018 (Ny tryckning av upplagan från 2015)

20. Mordet i prästgården 2019 (Ny tryckning av upplagan från 2015)

21. Mordet i prästgården 2020 (Ny tryckning av upplagan från 2015)

22. Mordet i prästgården 2021 (Ny tryckning av upplagan från 2015)

23. Mordet i prästgården 2022 (Ny tryckning av upplagan från 2015)

24. Mordet i prästgården 2022

25. Mordet i prästgården 2023 (Ny tryckning av upplagan från 2015)

      Kommentar 1: (Detektiv-)romanen är även utgiven i andra (bok-)format.

      Kommentar 2: (Detektiv-)romanen är dessutom publicerad i följetongsformat.

 

1-2 Utgåvan förekommer även i en "variant".