Bertil Murray

Här nedan följer en förteckning över de böcker där Bertil Murray står för översättningen.

Förteckningen är sorterad i utgivningsordning.

 

2010-talet:

1. En stjärna över Betlehem och andra berättelser 2019
    Boken tidigare översatt av Brita Furhammar och bär då titeln Betlehems stjärna.

 

Kommentar: Tillsammans med Margareta Murray-Nyman.