Betlehems stjärna

Novellpubliceringar

 

1. Stjärnan över Betlehem 1947 (Vecko-Revyns julnummer)