Titel: En stjärna över Betlehem och andra berättelser

Förlag: Veritas Förlag

Tryckår: 2021        Tryckning: Andra tryckningen.

Tryckeri: Norra Skåne Offset, Klippan

Originaltitel: Star Over Bethlehem and Other Stories 1965 (Brittiska utgåvan)
Utgiven i USA samma år, se: Amerikanska utgåvan.

Översättning: Margareta Murray-Nyman (legender) och Bertil Murray (poem).

Omslag och illustrationer: Carin Arnell (Den olydiga åsnan).        Grafisk form: Håkan Boström.

Bindning: Häftad.

Storlek: ?

ISBN: 978-91-87389-63-4

Pris: Okänt.

Sidantal: 86 sidor.

Huvudkaraktär/Detektiv: Kriminallitterära inslag föreligger ej.

 

DETALJBESKRIVNING:

Först i boken kommer smutstitelsidan med titeln. Smutstitelsidans baksida är blank och därefter följer titelsidan med författarnamnet, titeln, förlagslogotypen och förlagsnamnet. På titelsidans baksida står information om utgivande förlag och distribuerande bokhandel, copyrightinnformation, författarnamnet, titeln, översättarnas namn, svensk copyright med förlagsnamnet, förlagsorten och årtalet 2019. Dessutom anges omslagstecknarens och grafisk formgivares namn, information om tryckningen, tryckeriets namn, tryckort, tryckår och ISBN-numret.

På nästkommande opaginerade sida finns en innehållsförteckning och baksidan med en illustration innan boken börjar på sidan sju med:
En hälsning

Texten slutar på sidan 84.

På främre omslagsfliken finns ISBN-numret med streckkod och information om omslaget och omslagstecknare. På bakre fliken finns ett foto på Christie samt en kort text om hennes författarskap.