Start
Böcker
Följetonger
Noveller
Film- och Teaterpubl.
Original UK Editions
Original US Editions
Referenslitteratur
Söklista
Index
Källor

Film- & Teaterpublikationer

I förevarande sektion förtecknar jag samtliga film- och teaterpublikationer utgivna i Sverige.

Förteckningen är indelad i fyra olika kategorier efter typ av publikation.

 

Filmhäften

 

Pjäsmanus

 

Teaterhäften

 

Teaterprogram