Titel: Det stumma vittnet

Publicerad i: Tierps-Posten

Tryckår: 1962

Publiceringsdatum: 3 mars till 13 september

Tryckeri: Östh. Tidnings Tryckeri A. B.

Originaltitel: Dumb Witness 1937 (Brittiska utgåvan)
Utgiven i USA samma år under titeln Poirot Loses a Client.

Svensk boktitel: Det stumma vittnet 1961

Huvudredaktör och ansvarig utgivare: Jerker Isaksson.

Översättare: Ej angiven.

Pris: 25 öre per tidningsnummer.

Antal avsnitt: 78 antal enkelsidiga spaltföljetongsavsnitt med (företrädesvis) sju spalter per avsnitt1.

Huvudkaraktär/Detektiv: Hercule Poirot (tillsammans med Kapten Arthur Hastings)

 

1 Notera dock att sista avsnittet endast består av sex spalter.