Bild 2: Ryggen     Bild 3: Bakre omslaget

Titel: Herkules' storverk

Förlag: Albert Bonniers Förlag

Tryckår: 1949

Tryckeri: Alb. Bonniers boktryckeri Stockholm

Originaltitel: The Labors of Hercules 1947 (Amerikanska utgåvan)
Utgiven i Storbritannien samma år under titeln The Labours of Hercules.

Översättare: Britte-Marie Wendbladh (sedermera Bergström, 1920-2005)

Omslag: Olle Eksell (1918-2007)

Serie: En detektivroman från Bonniers ("Den smygande mannen")

Bindning: Häftad

Storlek: 8:o

Pris: 7:75 kronor.

Sidantal:  271 sidor.

Huvudkaraktär/Detektiv: Hercule Poirot (med Överinspektör James Japp)

 

DETALJBESKRIVNING:

Först i boken kommer smutstitelsidan med seriens logotyp (Den smygande mannen). Smutstitelsidans baksida är blank och därefter följer titelsidan med författarnamnet, titeln, förlagsorten och förlagsnamnet (varav författarnamnet, förlagsorten och förlagsnamnet är angivna med versaler). På titelsidans baksida står översättarens namn, omslagstecknarens namn, originalets titel, namn å landet där boken är tryckt, tryckorten, tryckeriets namn samt tryckåret (varav översättarens namn är angivet med versaler).

På nästkommande sidor (sidorna fem till elva) finns ett Företal. Efterföljande sida är blank och på sidan därefter (sidan 13) börjar novellsamlingen med den första novellen:
Det nemeiska lejonet

Texten slutar på den opaginerade sidan 270 och på efterföljande sida (även den opaginerad) finns en onumrerad novellförteckning från Företal till
Upphämtandet av Cerberos. Den sista sidan i inlagan är blank.

 

Novellförteckning:

1.   Det nemeiska lejonet [HP]

2.   Den lerneiska hydran [HP]

3.   Den kerynitiska hinden [HP]

4.   Det erymanthiska vildsvinet [HP]

5.   Augias' stall [HP]

6.   De stymfaliska fåglarna [HP]

7.   Den kretiska tjuren [HP]

8.   Diomedes' hästar [HP]

9.   Hippolytes' gördel [HP + JJ]

10. Geryons boskap [HP + JJ]

11. Hesperidernas äpplen [HP]

12. Upphämtandet av Cerberos [HP + JJ]

 

ÖVRIGA UPPLAGOR:

1. Herkules' storverk 1949 (En detektivroman från Bonniers - Sjätte tusendet)

2. Herkules' storverk 1949 (En detektivroman från Bonniers - Sjunde tusendet)

3. Herkules' storverk 1949 (En detektivroman från Bonniers - Åttonde tusendet)

4. Herkules' storverk 1949 (En detektivroman från Bonniers - Nionde tusendet)*

5. Herkules första storverk 1971 (Zebra-bok nummer 281)

6. Herkules nya storverk 1972 (Zebra-bok nummer 287)

7. Herkules storverk 2001 (Bonniers kriminalklassiker)

    Kommentar: Utöver ovan nämnda tryckta utgåvor förekommer titeln även i andra (bok-)format.

 

* Osäkert om tryckningen existerar (se kommentar).