Start
Böcker
Följetonger
Noveller
Film- och Teaterpubl.
Original UK Editions
Original US Editions
Referenslitteratur
Söklista
Index
Källor

Källförteckning

Här nedan listar jag samtliga källor som ligger till grund för hemsidan.

Källorna är sorterade i fem olika kategorier.

 

Tidningar & Tidskrifter som undersökts

 

Personer

 

Arkiv, Bibliotek & Föreningar

 

Tryckta källor

 

Webbsidor