Start
Böcker
Följetonger
Noveller
Film- och Teaterpubl.
Original UK Editions
Original US Editions
Referenslitteratur
Söklista
Index
Källor

Bokutgåvor

I förevarande sektion förtecknar jag - utifrån respektive förstaupplaga - samtliga bokutgåvor på svenska.

Förteckningen är företrädesvis sorterad kronologiskt efter utgivningsdecennium.

 

1920-talet

 

1930-talet

 

1940-talet

 

1950-talet

 

1960-talet

 

1970-talet

 

1980-talet

 

1990-talet

 

2000-talet

 

2010-talet

 

Mary Westmacott & Sophie Hannah