Start
Bokutgåvor
Följetongspubl.
Novellpubliceringar
Film- och Teaterpubl.
Original UK editions
Original US editions
Other original editions
Referenslitteratur
Söklista
Index
Källförteckning

Källförteckning

Här nedan listar jag samtliga källor som ligger till grund för hemsidan.

 

 

Arkiv, Bibliotek & Föreningar

 

Databaser & Websidor

 

Personer

 

Referensböcker & -skrifter

 

Studerade tidningar & tidskrifter